Yearly Archives: 2022

15sep/22

SME helpt Somaliland

SME treedt ook op als penvoerder voor een waterproject in Somaliland. Een verzoek hiertoe kwam van het voormalige bestuur van de Stichting Somaliland-Bouwen, die in Somaliland tussen 2000 en 2010 een agrarisch trainingscentrum realiseerde samen met de Somalilandse partner.  Het centrum functioneert nog steeds. De doelen lijken veel op de SME-doelen; situatie van arme boeren verbeteren door overdracht van kennis en ervaring. Daarnaast versterking van de positie van vrouwen. Dat gebeurde o.a. doordat de vrouwen een naaiatelier ingericht hebben met naaimachines uit Nederland. Ook zijn vrouwen bloemen gaan verbouwen, een activiteit die de betrokkenheid het hte zelfbewustzijn van vrouwen versterkte. Duurzaamheid speelde en speelt op meerdere gebieden een rol. 

Het langdurige gebrek aan water bedreigt niet alleen het bestaan van het centrum, maar ook het leven van mens en dier staat onder grote druk. 

Donaties zijn zeer welkom en kunnen gestort worden op het banknummer van SME. 

Water vermindert de problemen in Somaliland 

De droogte in Oost-Afrika van de afgelopen paar jaar zorgt voor rampzalige situaties. Er is geen of nauwelijks water voor mens, dier en gewas. Dieren gaan dood en mensen lijden honger, omdat de oogsten mislukken. 

Het voormalige bestuur van de (inmiddels opgeheven) Ten Boerster Stichting Somaliland-Bouwen (SSB) bereikte een noodkreet. Deze stichting heeft tussen 2000 en 2010 samen met haar Somalilandse zusterorganisatie Farsamada Qodaalka een agrarisch trainingscentrum opgebouwd. De jarenlange droogte maakt dat er niets meer geproduceerd kan worden en inwoners van het dorp Arabsiyo lijden hier heel erg onder. Het  dringende verzoek is nu te helpen een diepe boring te doen naar aangetoond water op een diepte van ca. 100 meter. De aandrijving voor de pomp komt tot stand via zonne-energie van te installeren panelen. De kosten voor het gehele project  bedragen bijna €50.000. De stichting Wilde Ganzen is bereid 50% te betalen, de rest zal via andere fondsen en particulieren bij elkaar gebracht moeten worden. De initiatiefnemers zijn van mening dat dit moet lukken. Aanboren van water betekent dat het agrarisch centrum weer kan functioneren en dat het een bijdrage levert aan het drinkwaterprobleem van de gemeenschap.   

Voor meer informatie kunt u terecht bij: