Sustainable supply chain for meat improves living conditions for farmers in Ethiopia

Ethiopia is a developing country with a high unemployment. The very young population is growing very fast. Young people try to find a better future sometimes outside Ethiopia, for example in Europe.  The livestock of cattle, goat, sheep and camel is very big and the most important source of income. Export of livestock and slaughtered animals takes place to many countries, but predominantly to Arabic countries. The domestic market is relatively small; meat is expensive for many Ethiopian people. Elder people like to eat raw beef. For chicken meat there is a growing market.

A systemic approach of quality care is less developed in the supply chains for meat. Good hygienic conditions are a big problem, good expertise and facilities are rare.

The foundation SME strives to cooperate with smallholder farmers and slaughterhouses to improve the quality of meat production.

  • You help young people in their professional development
  • You contribute to sustainability
  • You help to strengthen the domestic meat market for poor farmers

 

With which do you support SME?

The work of SME contributes to more food and more food safety. Food safety is a condition for a healthy life and improvement of the domestic market for meat products. Health and income go hand in hand.

SME wants to help existing initiatives and enterprises to strengthen their economic position.

Donations and sponsoring

Foundation Sustainable Meat Ethiopia
IBAN: NL65 RABO 0317 9926 27
BIC:   RABONL2U

 

Duurzame vleeslijn verbetert leefomstandigheden
van boeren in Ethiopië

Sustainable Meat Ethiopia

Ethiopië is een ontwikkelingsland met een grote werkeloosheid. De zeer jonge
bevolking groeit razend snel. Jongeren zoeken hun toekomst soms buiten
Ethiopië. De veestapel van runderen, geiten, schapen en kamelen is groot en
de belangrijkste bron van inkomen. Export van levende have en geslacht vee
vindt op grote schaal plaats. De binnenlandse markt is relatief klein, vlees is
een duur product. Oudere Ethiopiërs eten graag rauw rundvlees. Kippenvlees
is een groeimarkt.
Een systematische aanpak van kwaliteitsbeheer ontbreekt in een vleeslijn van
veevoer naar de consument. Hygiëne is een groot probleem en deskundigheid
is vaak ver te zoeken.

De stichting SME spant zich in om samen met Ethiopische (kleine) boeren en
slachterijen de kwaliteit van de vleesproductie te verbeteren.

  • U helpt jongeren
  • U draagt bij aan duurzaamheid
  • U helpt de nationale markt te versterken

Waarmee steunt u SME?

Het werk van SME draagt bij aan meer voedsel en aan meer voedselveiligheid. Voedselveiligheid is
een voorwaarde voor gezond leven, en voor de verbetering van de afzetmarkt voor vleesproducten.
Gezondheid en inkomen gaan hand in hand.
SME wil bestaande kansrijke initiatieven versterken.

Donaties en sponsoring

Stichting Sustainable Meat Ethiopia
IBAN: NL65 RABO 0317 9926 27
BIC:   RABONL2U

Ja, ik wil graag helpen!

Pas bedrag aan

Persoonlijke info

Offline donatie instructies ingeven in de instellingen van dit formulier.

Totaalbedrag: €50.00